STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2010-10-14     DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ..!

W ostatnim czasie strażnicy miejscy uczestniczyli w rozmowie z dyrekcją Zespołu Szkół w Nowym Folwarku, w trakcie której ustalono, iż w związku z nasileniem ruchu drogowego (przez miejscowość tą przeprowadzono objazd remontowanego odcinka drogi K-15) istnieje realne zagrożenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poruszającej się pieszo lub rowerem do lub ze szkoły. Na sugestie strażników miejskich przeprowadzono krótką pogadankę z dziećmi i młodzieżą na temat bezpiecznego poruszania się po drodze oraz rozdano 160 kamizelek odblaskowych dla uczniów poruszających się pieszo, którzy zostali zobowiązani do ich codziennego noszenia.

Wspólnie ustalono wprowadzenie patroli strażników miejskich w godzinach rannych tj. 7.15 - 8.00 oraz o godzinie 13.15 - 14.00 ze względu na największą ilość uczniów kończących zajęcia szkolne o tej porze. W ramach zadań stałych dodatkowo wprowadzono doraźne patrole strażników miejskich, których również zadaniem jest dyscyplinowanie kierowców pod kątem przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Dodatkowo zostało poszerzone i uporządkowane pobocze drogi na mostku w Psarach Polskich, co poprawiło bezpieczeństwo pieszych.

                                                                                                                                                         A.H.S.     

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT