STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2011-02-21     INICJATYWY PROFILAKTYCZNE STRAŻNIKÓW MIEJSKICH W 2010 R.

Straż Miejska we Wrześni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (art. 11 pkt. 8) realizuje jedno z jej zadań polegające na "inicjowaniu i uczestnictwie w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym". Wrzesińscy strażnicy miejscy zadanie to wykonują poprzez organizację i realizację działań profilaktycznych ukierunkowanych przede wszystkim na spotkaniach w szkołach z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami. Programy profilaktyczne kierowane są również do osób dorosłych. W 2010 roku strażnicy miejscy byli organizatorami lub współorganizatorami 16 programów profilaktycznych, w których udział wzięło 6599 osób.

Poniżej przedstawiamy wybrane programy profilaktyczne zrealizowane w 2010 r.:

Bezpieczny rowerzysta na drodze” Straż Miejska we Wrześni wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wypadków Komunikacyjnych „Drogowskaz” jest pomysłodawcą i realizatorem akcji profilaktycznej „Bezpieczny rowerzysta” na terenie miasta i gminy Września. Akcji organizowanej corocznie dzięki zaangażowaniu i finansowemu wsparciu stowarzyszenia zapewniającego naszej jednostce zakup i oznakowanie kamizelek odblaskowych przeznaczonych dla rowerzystów wrzesińskich dróg. Działania podejmowane w ramach prowadzonej akcji przez stowarzyszenie i strażników miejskich to przede wszystkim wręczanie bezpłatnych kamizelek z logo stowarzyszenia rowerzystom dojeżdżającym do pracy lub z niej wracających. Kontrole strażników miejskich dotyczące prawidłowej widoczności rowerzystów odbywały się przed wyznaczonymi zakładami pracy w godzinach wieczornych i późnowieczornych. Warunkiem do otrzymania kamizelki odblaskowej było natychmiastowe jej założenie, by w ten sposób stać się bardziej widocznym dla innych użytkowników drogi. Duże zainteresowanie wzbudził wśród mieszkańców naszego miasta fakt, iż kamizelki odblaskowe były dostępne również na komendzie straży, co spowodowało tłumy rowerzystów przychodzących po ich odbiór. Nasze kamizelki odblaskowe cieszyły się także popularnością wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zaangażowanych w kółka zainteresowań organizujące wycieczki po szlakach rowerowych. W naszym odczuciu akcja ta odniosła spory sukces, nie tylko dlatego, że poprzez rozpowszechnienie jej w prasie i telewizji lokalnej wzrosło zainteresowanie kamizelkami, ale przede wszystkim dlatego, że sami rowerzyści, jak i kierowcy pojazdów podczas prowadzonych rozmów ze strażnikami wyrażali dużą aprobatę do tego typu działań! Nas natomiast niezmiernie cieszy sytuacja, kiedy patrolując ulice naszego miasta widzimy rowerzystów zaopatrzonych w nasze kamizelki z daleka sygnalizujące, że znajdują się na drodze. Można zatem śmiało powiedzieć, że akcja warta jest dalszej kontynuacji, bo bezpieczny rowerzysta to przede wszystkim widoczny rowerzysta!

Bezpieczny przedszkolak / uczeń" Warto również wspomnieć, iż w tym roku akcja strażników miejskich i stowarzyszenia została poszerzona o kamizelki odblaskowe dla najmłodszych, które przeznaczyliśmy dla placówek oświatowych zajmujących się edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną. Kamizelki odblaskowe dla dzieci trafiły do rąk przedstawicieli Niepublicznego Przedszkola „Mali Przyrodnicy”, Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Chatka”, do klasy pierwszej Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie oraz do klasy VI Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni. W naszym zamyśle noszenie tego elementu odblaskowego podczas spacerów i wycieczek przez najmłodszych użytkowników drogi wpływa na ich bezpieczeństwo w ruchu pieszym i jest najlepszą nauką na przyszłe lata dla dorastających maluszków, którzy w przyszłości poprzez nakierowanie na tego typu działania profilaktyczne staną się świadomymi użytkownikami dróg. Z naszej strony wyrażamy nadzieję, że „odblaskowa akcja” będzie w następnych latach kontynuowana.  Ilość kamizelek rozdanych przez strażników miejskich: 700 szt.

Egzamin na „Kartę Rowerową” Straż Miejska we Wrześni wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wypadków Komunikacyjnych „Drogowskaz” w czerwcu była pomysłodawcą i organizatorem zajęć praktycznych z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze publicznej (uczniom przypominano o podstawowych obowiązkach rowerzysty, wyposażeniu rowerów i znajomości przepisów ruchu drogowego) oraz współuczestniczyła w egzaminie na „Kartę Rowerową”, która odbywała się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego we Wrześni. Podczas praktycznych zajęć uczniowie korzystali z rowerów, kasków ochronnych i kamizelek odblaskowych zakupionych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „Drogowskaz”. W programie profilaktycznym uczestniczyły następujące placówki oświatowe:  Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie: 96 uczniów, Zespół Szkół w Marzeninie – 16 uczniów , Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie – 18 uczniów, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie – 30 uczniów Razem: 160 uczniów

 Egzamin na Kartę Motorowerową”  Straż Miejska we Wrześni wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wypadków Komunikacyjnych „Drogowskaz” w czerwcu współuczestniczyła w egzaminie na „Kartę Motorowerową” klas szóstych Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni. Pod przewodnictwem nauczycielki wychowania komunikacyjnego p. Renaty Kulczak i strażnika miejskiego młodzi kandydaci na kartę motorowerową musieli bezbłędnie pokonać trasę Miasteczka Ruchu Drogowego. Podczas jazdy motorowerem uczniowie korzystali z kamizelek odblaskowych zakupionych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „Drogowskaz”. Kartę motorowerową uzyskało 20 uczniów.

Zwieńczeniem egzaminu na „Kartę Rowerową” i „Kartę Motorowerową” było zorganizowane przez p. Renatę Kulczak, nauczyciela wychowania komunikacyjnego Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni, spotkania podsumowującego całoroczną edukację w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością zastępca starosty Paweł Guzik, który jest również prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „Drogowskaz”. Podczas spotkania rozdano wszystkim uczniom klas IV i VI kamizelki odblaskowe w ilości 150 szt. Wśród rozdanych kamizelek odblaskowych znajdowały się 4 szt. przeznaczone dla dzieci niedosłyszących.

 XIII Rodzinny Rajd Rowerowy” Strażnicy miejscy już po raz trzynasty włączyli się w organizację Rodzinnego Rajdu Rowerowego organizowanego przez Gminną Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi.. Do zadań strażników miejskich należało m. in. oplakatowanie miasta reklamami rajdu, zapisy uczestników oraz zabezpieczenie trasy w dniu rajdu rowerowego, rozdawanie kamizelek odblaskowych dla uczestników. Cel, jaki przyświecał organizatorom rajdu to przede wszystkim: popularyzacja zdrowego stylu życia, popularyzacja turystyki, upowszechnienie jazdy na rowerze, jako formy rekreacji i wypoczynku, propagowanie bezpiecznej jazdy na rowerze. W roku 2010 udział wzięło 3338 rowerzystów.

 Z wizytą w schronisku miejskim” Młodym miłośnikom zwierząt opiekun schroniska Ireneusz Zawal oraz strażnicy miejscy opowiadają o działalności wrzesińskiego przytułku psiaków oraz przedstawiają ich mieszkańców. Ku zaskoczeniu dzieci opiekun zwierząt przedstawia nie tylko psy zamieszkujące schronisko, ale również małe kotki i króliczki. Informuje, iż we wrzesińskim schronisku przebywają również bociany, sokoły, a nawet jelenie i sarny. Te ostatnie trafiają zazwyczaj do schroniska po wypadkach drogowych. Duże zainteresowanie wśród dzieci wzbudzają maleńkie urodzone w schronisku szczeniaczki oraz kotki. Uczestnikom akcji strażnik miejski dostarcza informacji o pogryzieniach przez psy na przestrzeni ubiegłych lat, o sytuacjach, które mogą w psie wzbudzić agresję oraz o prawidłowych zachowaniach obronnych wobec psa atakującego. Przypomina również o prawidłowym wyposażeniu milusińskiego podczas spaceru w smycz i kaganiec. Z wizyty na schronisku miejskim dla zwierząt dzieci uczestniczące w akcji są zawsze zadowolone i obiecują, iż spróbują namówić swoich rodziców i kolegów do adopcji samotnych piesków ze schroniska. Dzieci w ramach akcji pomocowej przywożą do schroniska suchą karmę dla zwierząt, miski, obroże oraz ciepłe koce na zimę. Akcja profilaktyczna objęła 164 przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

                                                                                                                                                                  A.H.S.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT