STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2011-03-22     ROBOTY W PASIE DROGOWYM BEZ ODPOWIEDNIEGO OZNAKOWANIA ...!

Brak odpowiedniego oznakowania robót w pasie drogowym oraz brak zgody na zajęcie tegoż pasa od właściciela drogi (wł. gminy) przez firmę zakładającą sieć wodno - kanalizacyjną  było główną przyczyną interwencji strażników miejskich przy ul. Spokojnej. Osobę odpowiedzialną za nadzór nad tymi pracami strażnicy miejscy ukarali mandatem karnym kredytowanym w wysokości 100 złotych. Interwencja podejmowana przez strażników miejskich miała miejsce w dniu 17.03.2011 r.

W dniu dzisiejszym tj. 22.03.2011 r. strażnicy miejscy otrzymali sygnał, iż co prawda ul. Spokojna jest odpowiednio już oznakowana, ale firma zakładająca sieć wodno - kanalizacyjną nadal nie zwróciła się do właściciela drogi o pozwolenie na prowadzenie tych prac na tej ulicy. Strażnicy miejscy nakazali zaprzestać wykonywania pracy do czasu uzyskania pozwolenia od właściciela drogi tzn. Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                                                                                                          A.H.S.

   

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT