STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2011-06-09     BRAK OZNAKOWANIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM ...!

Firmy, które wykonują jakiekolwiek prace powinny zawsze pamiętać o ich oznakowaniu. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim prac wykonanych w pasie drogowym. Ponadto oznakowanie takie powinno odpowiadać wymaganiom i być łatwo dostrzegalne zarówno w dzień, jak i w nocy. Niestety obowiązku tegoż nie dokonała pewna firma z województwa dolnośląskiego, której prace w pasie drogowym przy ul. Sienkiewicza (montowanie podświetlanej reklamy) utrudniały ruch na drodze.

Osobę odpowiedzialną za ich wykonywanie ukarano mandatem karnym w wysokości 100 złotych i nakazano uzupełnić brakujące oznakowanie.  

                                                                                                                                                          A.H.S.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT