STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2011-07-07     PRACE SPOŁECZNE OSADZONYCH Z ZK GĘBARZEWO

Od połowy czerwca ośmiu osadzonych pracuje społecznie na rzecz naszego miasta. To efekt porozumienia do jakiego doszło 19 maja 2011 roku pomiędzy Zakładem Karnym w Gębarzewie a Urzędem Miasta i Gminy we Wrześni. Osadzeni, którzy zostali skierowani do urzędu w celu wykonywania pracy porządkowo - remontowej, w pierwszy dzień zostali przeszkoleni w zakresie BHP oraz przydzielono im odzież roboczą.

Nieodpłatna praca społeczna wykonywana jest w pięć dni w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.45 - 17.30 (łącznie z czasem przejazdu), w systemie bez konwojenta. Do zatrudnienia bowiem na terenie wrzesińskim kierowani są osadzeni zakwalifikowani do zakładu karnego typu półotwartego. Oznacza to, że czyny popełnione przez tych osadzonych charakteryzują się małą szkodliwością społeczną (są to przestępstwa drogowe lub z zakresu drobnych kradzieży, nie łożenia rat alimentacyjnych, pobicia). Krótkotrwały wymiar kary za popełnione czyny zabronione tych osadzonych pozwala im jednocześnie na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku społecznym. Warto również zaznaczyć, że oprócz korzyści płynących z pracy osadzonych dla naszej lokalnej społeczności liczy się również to, że właściwa organizacja i nadzór nad wykonywaniem kary ma wpływ na ich prawidłową resocjalizację. Resocjalizację poprzez pracę, która stanowi nieocenioną wartość w procesie ich ponownego powrotu na łono lokalnego społeczeństwa.

Nadzór nad skazanymi z zakładu karnego z Gębarzewa z ramienia gminy sprawuje Robert Klimczak - kierowik Referatu Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Mirosław Morawski - komendant Straży Miejskiej we Wrześni.

Poniżej przedstawiamy front robót, które do tej pory wykonały osoby skazane:

  • Schronisko miejskie dla zwierząt - czyszczenie i malowanie krat i bram, przygotowanie kojców do malowania, malowanie kojcy, czyszczenie i mycie bud, montaż kojca,

  • Park im. Józefa Piłsudskiego - czyszczenie stawku ze zbędnej roślinności i śmieci,

  • Teren pod wiaduktem ul. Parkowa - koszenie trawy, czyszczenie chodników, zamiatanie ulicy, zbieranie śmieci,

  • Gimnazjum nr 2 we Wrześni - prace porządkowe w rejonie obiektów sportowych,

  • Bardo - prace ziemne polegające na przygotowaniu terenu pod plac zabaw dla dzieci, koszenie trawy,

  • Zalew Wrzesiński - czyszczenie jeziora, koszenie trawy wzdłuż ścieżki rowerowej,

  • Sokołowo - koszenie trawy na boisku sportowym,

  • Bierzglinek - sprzątanie ulic ze śmieci, zamiatanie ulic.


                                                                                                            A.H.S.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT