STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2011-07-28     BRAK RACHUNKÓW ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ...!

Strażnicy miejscy skontrolowali w Grzybowie kilka posesji pod kątem nieprawidłowości związanych z gospodarką wodno - ściekową. Jak się niestety okazało czterech właścicieli posesji nie potrafiło ratuszowym mundurowym okazać odpowiednich dokumentów (rachunków) związanych z wywozem nieczystości płynnych, co oznaczało, że pozbywali się tych nieczystości nielegalnie.

Dwóm właścicielom grzybowskich posesji strażnicy miejscy nałożyli mandaty karne w wysokości 500 zł., dwóm następnym natomiast po 300 zł. i 200 zł.  

                                                                                                                        A.H.S.

                                                              

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT