STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2011-11-16     KONTROLA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W SOKOŁOWIE ...!

Kontrola gospodarki wodno - ściekowej w Sokołowie rozpoczęła się w połowie października. Strażnicy miejscy skontrolowali rów melioracyjny (pod kątem nielegalnych podłączeń) znajdujący się w lewej części Sokołowa (za posesjami znajdującymi się na ul. Ogródkowej - płk. Brzezańskiego - Słomowskiej). W ramach tejże kontroli ujawniono pewne nieprawidłowości i ustalono, że kilka posesji nie jest podłączonych do sieci kanalizacyjnej. 

Właściciele poproszeni przez strażników miejskich o przedstawienie dowodów zapłaty za wywóz nieczystości płynnych nie potrafili ich okazać. Po otrzymaniu anonimowej informacji strażnicy miejscy dokonali również kontroli na pozostałych ulicach Sokołowa (nadal w części lewej). Na właścicieli posesji, gdzie ujawniono nieprawidłowości nałożono mandaty karne kredytowane w wysokości od 100 zł. do 500 zł.

                                                                                                                                                                         A.H.S.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT