STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2012-01-28     DOCENIONO WARTOŚĆ PRACY OSADZONYCH ...!

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu skazanych poprzez aktywne włączanie ich w pracę na rzecz społeczności lokalnej było głównym tematem przewodnim styczniowej konferencji zorganizowanej przez Zakład Karny w Gębarzewie. Wśród zaproszonych osób znaleźli się także wrzesińscy strażnicy miejscy, którzy poproszeni przez władze zakładu, nie tylko uczestniczyli w niej, jako słuchacze, ale jako jedyni zaprezentowali przedstawicielom samorządów, Caritasu, parafii, szpitala psychiatrycznego, urzędu pracy z powiatu gnieźnieńskiego prezentację dotyczącą efektów półrocznej pracy społecznej osadzonych na terenie Wrześni. Było to dla naszego miasta duże wyróżnienie i jednocześnie satysfakcja, że mogliśmy podzielić się swoimi osiągnięciami w tym zakresie.

Prelekcja strażników miejskich nie ograniczyła się jedynie bowiem do rozmowy, ale została dodatkowa wzbogacona o pokaz dokumentacji fotograficznej i krótkiego filmu obrazującego remont schroniska miejskiego dla zwierząt przeprowadzonego przez osadzonych. Rozwiązania strażników miejskich zostały bardzo dobrze przyjęte. Była to też dobra okazja do odpowiadania na wiele pytań i dzielenia się doświadczeniami z zaproszonymi gośćmi. Duża otwartość władz zakładu karnego na pozyskiwanie instytucji, które by chętnie zatrudniały więźniów pozytywnie zaskoczyła. Okazuje się bowiem, że Zakład Karny w Gębarzewie posiada wiele pomysłów na ich pracę poza murami. Stawiają nie tylko na długoterminowe, planowane prace, ale i również na akcje kilkudniowe przy udziale większej liczby osadzonych. Strażnikom ten pomysł bardzo się spodobał i być może w najbliższym czasie poddany zostanie realizacji. Większą liczbę osadzonych bowiem można by zatrudnić np. przy zbieraniu śmieci z terenów kompleksów leśnych czy też, jak zajdzie taka potrzeba, do odśnieżania miejskich dróg i chodników. Nowością jest także możliwość zatrudnienia osadzonych, którzy przebywają w oddziale zamkniętym zakładu karnego. Na terenie zakładu mogą oni wykonywać prace w zakresie np. naprawy sprzętu do wykonywania pracy, remontu mebli itd. Pomysłów na pracę jest wiele. Wszystko to służyć ma oddziaływaniom resocjalizacyjnym, które mają skutkować w ponownej readaptacji osadzonych w życiu lokalnego społeczeństwa.

                                                                                                st. str. Anna Hedrych - Stanisławska  

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT