STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2012-02-18     KONTROLA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W BIERZGLINKU ...!

Strażnicy miejscy od września 2011 r. prowadzą akcje dotyczącą kontroli gospodarki wodno - ściekowej, która obejmuje wsie należące do gminy Września. Skontrolowano już pod tym kątem posesje znajdujące się na terenie Psar Polskich, Przyborek czy też Sokołowa. W chwili obecnej taką kontrolą został objęty Bierzglinek. Jest to także spowodowane pewnym niepokojącym sygnałem, jaki otrzymała straż miejska, a konkretnie wskazującym, iż w rowach melioracyjnych widoczne są ścieki zamiast wody.

Właściciele posesji znajdujących się na ul. Klonowej zostali poproszeni przez strażników miejskich o przedstawienie umów z firmami uprawnionymi do wywozu nieczystości płynnych oraz rachunków za ich wywóz za ostatni rok. W wyniku przeprowadzonych działań strażnicy miejscy na dzień dzisiejszy nałożyli mandaty karne kredytowane na 11 właścicieli posesji, gdzie stwierdzono uchybienia dot. gospodarki wodno - ściekowej, wobec kilku osób trwa nadal postępowanie wyjaśniające. Strażnicy miejscy zapowiadają, ze kontrole dot. gospodarki wodno - ściekowej będą trwać nadal i mogą przenieść się na inne wsie naszej gminy.

                                                                                                                            A.H.S.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT