STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2012-09-17     STRAŻNICY MIEJSCY KONTROLUJĄ GOSPODARKĘ WODNO – ŚCIEKOWĄ!

    Strażnicy miejscy na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni rozpoczęli w lipcu kontrolę gospodarki wodno – ściekowej na tych posesjach, które pomimo obowiązku nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej. Kontrola ta prowadzona była na terenie całego miasta, jak i gminy. Strażnicy miejscy zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września kontrolowali umowy dotyczące usług w zakresie opóźniania zbiorników z nieczystościami płynnymi oraz dowody zapłaty za ich wywóz. Kontrola rachunków obejmowała ostatni rok (np. od lipca 2011 roku do lipca 2012 roku). Mandaty karne kredytowane nakładane były tylko wtedy gdy właściciel posesji nie potrafił okazać strażnikowi miejskiemu rachunków za ich wywóz. Każda sprawa dotycząca kontroli traktowana była w sposób indywidualny tzn. zależała od ilości posiadanych rachunków za wywóz nieczystości czy też ich całkowitemu braku. Do dnia dzisiejszego tj. 11.09.2012 roku skontrolowano 63 posesje. Ujawniono dwadzieścia posesji, gdzie była prowadzona nieprawidłowa gospodarka wodno- ściekowa. Na właścicieli tych posesji nałożono mandaty karne kredytowane w wysokości do 500 złotych. Mandaty karne kredytowane zostały wystawione na łączną kwotę 6400 zł. To nie pierwsza tego typu akcja prowadzona przez strażników miejskich. W poprzednich latach dokonano kontroli gospodarki wodno - ściekowej na terenie wsi: Przyborek, Psar Polskich, Sokołowa i Bierzglinka. Strażnicy miejscy interweniują także na zgłoszenia telefoniczne lub podejmują interwencje we własnych zakresie podczas rutynowych patroli interwencyjnych. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych interwencji ujawnionych przez strażników miejskich dot. nieprawidłowej gospodarki wodno - ściekowej:                                                         

  • Strażnicy miejscy dokonali kontroli jednej z posesji we wsi Noskowo, gdzie istniało podejrzenie, że właściciel tejże posesji pozbywa się nieczystości płynnych z przydomowego szamba w sposób niezgodny z uchwałą. Podejrzenie to potwierdziło się. Właściciel posesji nie potrafił strażnikom miejskim okazać wymaganych przez nich rachunków za wywóz nieczystości przez uprawnioną do tego firmę. Strażnicy miejscy nałożyli na sprawcę wykroczenia mandat karny kredytowany w wysokości 500 złotych. 21.08.2012 r.
  • Nielegalne odprowadzenie wody z kuchennego zlewu do przydrożnego rowu odkryli strażnicy miejscy, którzy rutynowo patrolowali Kaczanowo. Właścicielkę posesji ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 100 złotych i nakazano natychmiastowo usunąć nielegalną rurę. 23.08.2012 r.
  • Za brak wystarczającej ilości rachunków na wywóz nieczystości płynnych 35-letni mieszkaniec Gutowa Wielkiego otrzymał od strażników miejskich mandat karny kredytowany w wysokości 200 złotych. Interwencja została podjęta na anonimowe zgłoszenie telefoniczne. 11.06.2012 r.
  • Strażnicy miejscy wspólnie z p. Katarzyną Budną z Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni dokonali kontroli kanału gutowskiego w związku ze zgłoszeniem dotyczącym zanieczyszczania go nieczystościami płynnymi. Zgłoszenie to potwierdziło się. Strażnicy miejscy ustalili skąd pochodzą nieczystości i jaką drogą przedostały się do kanału. Właściciela nielegalnego odprowadzenia nieczystości do kanału (mieszkańca Gutowa Małego) ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 500 złotych. Nakazano również w trybie natychmiastowym zlikwidować rurę odprowadzającą nieczystości, co sprawca wykroczenia uczynił. 28.05.2012 r.
  • Przepełnione szambo było podstawą do zainterweniowania przez strażników miejskich we wsi Sołeczno. Osobę odpowiedzialną za stan szamba ukarano mandatem karnym w wysokości 50 złotych oraz nakazano natychmiastowo je opróżnić. Anonimowe zgłoszenie strażnicy miejscy otrzymali przez komunikator gadu – gadu. 09.05.2012 r.
  • 500 złotych mandatu karnego otrzymał właściciel firmy znajdującej się w Nowej Wsi Królewskiej, który w sposób niezgodny z ustawą pozbywał się nieczystości płynnych ze stawku (zbiornika) znajdującego się na jego terenie do przydrożnego rowu. O zdarzeniu tym strażnicy miejscy poinformowani zostali środowym popołudniem przez przejeżdżającego tamtędy kierowcę. Sprawę przekazano również Wydziałowi Komunalnemu z UMiG we Wrześni – osobie odpowiedzialnej za ochronę środowiska. Poinformowano również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Koninie. 04.04.2012 r.
  • Strażnicy miejscy podczas kontroli jednej z posesji we wsi Węgierki zauważyli rurę od nielegalnego odprowadzenia nieczystości płynnych. Za popełnione wykroczenie 24-letnia właścicielka posesji została ukarana mandatem karnym w wysokości 100 złotych. 31.01.2012 r.
  • Strażnicy miejscy w środowe popołudnie otrzymali anonimowe zgłoszenie o wylewaniu nieczystości płynnych z przydomowego szamba na pobliskie pole. Rzecz działa się w Bierzglinku. Na miejscu strażnicy miejscy ustalili 62-letniego sprawcę powyższego wykroczenia, którego ukarano 500 - złotowym mandatem karnym. To nie pierwsze tego typu wykroczenie, które strażnicy miejscy ujawniają na tzw. „gorącym uczynku”. W następnych dniu bowiem strażnicy miejscy skontrolowali następną posesję w wyżej wymienionej wsi pod kątem prowadzonej gospodarki wodno – ściekowej. Tutaj również jej 49-letni właściciel nie posiadał rachunków za wywóz nieczystości płynnych, za co został ukarany przez strażników miejskich mandatem karnym w wysokości 500 złotych. 28.12.2011 r. / 29.12.2011 r.

                                                                                                                     st. str. Anna Hedrych - Stanisławska

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT