STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2012-09-19     STRAŻNICY MIEJSCY INTERWENIOWALI W SPRAWIE BEZDOMNEGO ...!
 

Strażnicy miejscy interweniowali na zgłoszenie sołtysa Kaczanowa w sprawie osoby bezdomnej leżącej na chodniku przed wiejską świetlicą.. Mężczyzna będący pod lekkim wpływem alkoholu uskarżał się na ból nogi. Strażnicy miejscy wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe, które zbadało mężczyznę. Nie było jednak podstaw do jego hospitalizacji. Mężczyzna jednak wyrażał chęć leczenia odwykowego i zmianę swojego dotychczasowego życia. Decyzją Opieki Społecznej we Wrześni w dniu następnym został odwieziony przez strażników miejskich do Ośrodka Rehabiliatcyjno - Readaptacyjnego „Monar” znajdującego się w Rożnowicach.

                                                                                                                                                                  A.H.S.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT