STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2013-12-16     APEL STRAŻY MIEJSKIEJ DO WŁAŚCICIELI PSÓW!
 

Straż Miejska we Wrześni zwraca się z prośbą do właścicieli psów w sprawie zachowania zwykłych środków ostrożności przy ich trzymaniu oraz dołożenia wszelkich starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

W szczególności prosimy o trzymanie psów podczas spacerów na smyczy oraz w przypadku psów rasy agresywnej w kagańcu. Właściciele psów przede wszystkim powinni pamiętać, że psy przebywające bez uwięzi na posesji powinny nie mieć możliwości wyjścia poza ogrodzenie. Należy pamiętać, aby psy nie pozostawiać bez nadzoru i aby właściciele mieli możliwość panowania nad ich zachowaniem.

Właściciele psów, którzy nie przestrzegają przepisów podlegają karze nałożenia na nich mandatu karnego w wysokości 250 zł. Ponoszą także pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez psa. Osoba pogryziona ma prawo ubiegania się o odszkodowanie na drodze sądowej.

Psy pozostawione bez nadzoru będą odławiane i przewożone do schroniska miejskiego we Wrześni, a właściciele psów dodatkowo zostaną obciążeni kosztami administracyjnymi.

Zwracamy się zatem do wszystkich mieszkańców o poważnie potraktowanie naszego apelu.

                                                                                                                                   

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT