STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2014-09-25     KONTROLA LEGALIZACJI PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH...!

W dniu 25.09.2014 r. Straż Miejska we Wrześni wspólnie z Obwodowym Urzędem Miar w Gnieźnie na terenie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki dokonała kontroli legalizacji przyrządów pomiarowych. Podczas jednodniowej kontroli dokonano sprawdzenia 50 miejsc stosowania przyrządów pomiarowych, w tym 88 samych przyrządów pomiarowych.

W stosunku do trzech właścicieli przyrządów pomiarowych, u których stwierdzono uchybienia, nałożono mandaty karne kredytowane na łączną kwotę 350 złotych. A.H.S.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT