STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2015-04-21     XVIII RODZINNY RAJD ROWEROWY - 4456 OSÓB JUŻ ZAPISANYCH ...!

REGULAMIN

 1. Termin: 3 maja 2015 roku (niedziela) - godz. 8.00 – 14.00.

 2. Trasa Rajdu: długość trasy: 21 km

Start Września, ul. Świętokrzyska dalej w prawo i prosto pod wiaduktem do ul. Wiśniowej, następnie w prawo w ul. Wiśniową, dalej w lewo w ul. Działkowców, następnie prosto przez przejazd kolejowy i w prawo w kierunku miejscowości Białężyce. Dalej prosto przez Białężyce i w prawo do Chociczy Wielkiej następnie w Chociczy Wielkiej prosto w kierunku Chociczy Małej, później w prawo w kierunku Grzymysławic do drogi nr 432, następnie w lewo drogą nr 432 w kierunku Wrześni, dalej w prawo do miejscowości Chwalibogowo a następnie w lewo i dalej prosto przez przejazd kolejowy do drogi K-15 dalej na skrzyżowaniu w lewo drogą K-15 do Obłaczkowa a następnie w Obłaczkowie w prawo w kierunku miejscowości Kaczanowo dalej w Kaczanowie w lewo w kierunku miejscowości Bierzglinek i dalej prosto przez wiadukt do Wrześni, dalej prosto przez skrzyżowanie do ul. Kaliskiej, następnie na rondzie w prawo w ul. Opieszyn, później w prawo do parku im. Dzieci Wrzesińskich (amfiteatr) - META

 1. Limit czasu na pokonanie trasy: 3 godz.

 2. Wpisowe: udział jest bezpłatny, 4 zł bon na posiłek.

 3. Uczestnicy:

 • uczestnikiem może zostać osoba powyżej 13-go roku życia posiadająca kartę rowerową,

 • dzieci do lat 13 mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodziców lub opiekunów,

Uwaga: dzieci w przedziale wiekowym 13-16 lat mogą uczestniczyć w Rajdzie samodzielnie po przedłożeniu przy zapisie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

 • z uwagi na ograniczoną ilość uczestników o przyjęciu na Rajd decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Zgłoszenia:

 • zgłaszać się można od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2015 roku (z wyjątkiem niedziel) w siedzibie Straży Miejskiej we Wrześni ul. Ratuszowa 1 w godzinach 9.00 – 18.00, w soboty w godz. 9.00 -13.00. Uwaga: w dniu Rajdu nie będą prowadzone zapisy.

 1. Nagrody:

 • przewidziano losowanie atrakcyjnych nagród wśród osób, które ukończą Rajd,

 • każdy uczestnik otrzyma na mecie Rajdu upominek,

 • dla wszystkich uczestników przewidziano na mecie posiłek oraz napoje chłodzące.

 1. Zabezpieczenie Rajdu:

1. Rajd będzie odbywał się przy ruchu otwartym z zabezpieczeniem na skrzyżowaniach oraz w miejscach niebezpiecznych /odpowiedzialni Policja i Straż Miejska/, z wykorzystaniem OSP gm. Września oraz służb porządkowych organizatora.

2.Organizator zapewnia pomoc służb medycznych.

3.Organizator ubezpiecza uczestników Rajdu.

 1. Obowiązki uczestnika na trasie rajdu.

Uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego:

1. Rowerzyści mają obowiązek jechać prawa strona drogi, możliwie najbliżej krawędzi jezdni.

2. Kierujący rowerem korzystając z chodnika jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

3.Dziecko w wieku do lat 7 może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

4.Kierującemu rowerem zabrania się:

- jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu

- jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach czepiania się pojazdów

- wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd

-zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny

5. Kierujący rowerem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on zobowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy. Kierującemu rowerem zabrania się:

- objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim

- posiadacz roweru niespełniającego wymogów określonych w przepisach ruchu drogowego nie zostanie dopuszczony do udziału w rajdzie,

Organizator, Policja, Straż Miejska oraz oznakowane służby porządkowe mają prawo zdjąć z trasy i wykluczyć z Rajdu uczestnika nieprzestrzegającego przepisów ruchu drogowego.

 1. Uwagi końcowe:

 • wszelkie spory rozstrzyga Organizator,

 • organizator nie odpowiada za uczestników, którzy zjadą z trasy Rajdu,

 • wszelkich informacji w sprawie Rajdu i imprez towarzyszących udzielają:

1/ Anna Grzybowska tel. (061) 640 39 40 2/ Mirosław Morawski tel. (061) 640 41 00

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT