STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2015-06-23     PRACE SPOŁECZNE OSÓB SKAZANYCH ...!

Od 2002 roku strażnicy miejscy codziennie nadzorują, ale i też przygotowują zakres pracy na cele społeczne osobom realizującym karę ograniczenia wolności na terenie Wrześni. W ciągu każdego roku do Komendy Straży Miejskiej wrzesiński sąd kieruje ok. 120 osób. Front robót jest różnorodny. Zależny od umiejętności osób skazanych, a także zapotrzebowania na daną pracę. Skazani zbierają śmieci, oczyszczają chodniki z chwastów, wykaszają tereny zarośnięte, a także wykonują prace remontowe.

Prace skazanych - ogólnie.


Osoby skazane w ostatnim czasie m. in. wykonywały prace porządkowe polegające na zbieraniu śmieci nad Zalewem Wrzesińskim, wzdłuż Wrześnicy, na ul. Wrzosowej, Wielkopolskiej, Gnieźnieńskiej czy na ul. Warsztatowej. Posprzątano place zabaw dla dzieci na ul. Kutrzeby i Żwirki i Wigury. Pod nadzorem strażników miejskich uprzątnięto ze śmieci kompleks leśny „Dębina”. Ogólnie zebrano 45 pełnych worków śmieci. Osoby skazane usuwały także chwasty, odrosty przy drzewach i krzewach w zagajniku znajdującym się przy cmentarzu komunalnym na ul. Kościuszki, oczyszczały chodniki, parkingi samochodowe i ścieżki rowerowe z chwastów, usuwały ulotki reklamowe, ogłoszenia znajdujące się na słupach oświetlenia ulicznego czy znakach drogowych na terenie miasta. Zostały także wykonane na prośbę sołtysa prace porządkowe w parku we wsi Gutowo Małe. Łącznie osoby skazane w ciągu tygodnia wykonały na rzecz naszego miasta 301 godzin pracy na cele społeczne. Praca osób skazanych coraz częściej zostaje zauważana przez naszych mieszkańców, którzy coraz chętniej zgłaszają nam miejsca do uprzątnięcia ze śmieci. Wiele instytucji, szkół czy też sołtysów również prosi nas o pomoc przy remontach, sprzątaniu z możliwością wykorzystania umiejętności tych osób. 

 Prace skazanych – rozbiórka betonowego murku

Trzy osoby skazane w ostatnich dniach dokonały rozbiórki betonowego murku znajdującego się na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni. Długość murku to ok. 80 metrów. Skazani zajęli się także załadunkiem gruzu do kontenera. Wywieziono już jeden kontener. Reszta gruzu zostanie również usunięta. Łączny czas pracy osób skazanych wyniósł 72,5 h. A.H.S.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT