STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2015-06-30     SPALANIE ODPADÓW NA POWIERZCHNI ZIEMI ...!
 

Od 1 lipca 2013 roku odpady z gospodarstw domowych tj. odpady zielone – resztki roślinności z ogrodów można bezpłatnie oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dopuszcza się możliwość kompostowania odpadów zielonych w kompostownikach znajdujących się na terenach nieruchomości. Przypominamy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Sikorskiego 38 (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.). Czynny w godzinach: pn-pt 9.00-17.00, sob. 7.00-12.00.

W związku z tym, że poprzednie przepisy przed 1 lipca 2013 r. dopuszczały spalanie resztek roślinnych na powierzchni ziemi w okresie od października do kwietnia informowaliśmy mieszkańców o zmianie przepisów i w wielu przypadkach stosowaliśmy w tych sprawach pouczenia. Bezwzględnie natomiast karaliśmy tych, którzy na powierzchni zmieni oprócz resztek roślinnych spalają plastiki, opony czy materiały budowlane.

Kilka interwencji w ostatnim czasie:

  • 200 zł. mandatu karnego kredytowanego otrzymał zaś 42-letni mężczyzna, który spalał w ognisku odpady komunalne (plastiki, pianki). Rzecz się działa na ul. Szosa Witkowska. Strażnicy miejscy nakazali sprawcy wykroczenia natychmiastowo ugasić ognisko, co uczynił. 06.05.2015 r.

  • Strażnicy miejscy interweniowali w sprawie wypalania na powierzchni ziemi kabli miedzianych. Wykroczenie to miało miejsce w pustostanie znajdującym się w kompleksie leśnym „Dębina”. Sprawca wykroczenia (l. 32, mieszkaniec gm. Września) otrzymał 100 zł. mandat karny kredytowany. Interwencja miała miejsca w dniu 25.05.2015 r.

  • 300 zł. mandat karny kredytowany otrzymał 34-letni mieszkaniec gm. Września, który spalał na powierzchni ziemi (w ognisku) odpady komunalne. Wykroczenie to popełnione zostało w dniu 10.06.2015 r.

  • Strażnicy miejscy interweniowali na zgłoszenie dotyczące spalania resztek ogrodowych na powierzchni ziemi (ognisko) na os. Sokołowskim. Wg zgłaszającego ognisko powodowało zadymienie okolicy. Unosił się także nieprzyjemny zapach. Interwencja potwierdziła się. 40-letni mieszkaniec Wrześni otrzymał za popełnione wykroczenie 100 zł. mandat karny kredytowany. 26.06.2015 r.

W tym roku strażnicy miejscy otrzymali od mieszkańców już czternaście zgłoszeń dot. spalania odpadów na powierzchni ziemi. Dziewięć interwencji zakończyło się mandatami karnymi na łączną kwotę 1300 zł. Reszta to pouczenia. Przypominamy, że za spalanie odpadów, śmieci na powierzchni ziemi grozi mandat karny w wysokości do 500 zł. Kiedy sprawa trafi sądu sprawca tego wykroczenia może zostać ukarany grzywną do 5 tys. zł. A.H.S.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT