STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2015-09-16     RURA PODŁĄCZONA DO PRZYDROŻNEGO ROWU ...!

Wczesnym popołudniem 9 września b.r. dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie o nielegalnym przyłączu w Kaczanowie. Wykryli je robotnicy wykonujący prace ziemne. Strażnicy miejscy po ówczesnym rozpytaniu właściciela budynku mieszkalnego i ocenie sytuacji potwierdzili, że rurą odprowadzane są nieczystości ciekłe do pobliskiego rowu. Sprawcę wykroczenia (42-letnią kobietę) ukarano 500 zł. mandatem karnym. Na tym jednak interwencja strażników miejskich się nie zakończyła. Nakazano bowiem w trybie natychmiastowym odciąć i zabetonować rurę, co uczyniono w obecności patrolu interwencyjnego.

W tym samym dniu strażnicy miejscy interweniowali  także w sprawie nielegalnego pozbywania się odpadów ciekłych na os. Sławno. Sprawdzono trzy posesje. Zgłoszenie potwierdziło się. Właściciele wskazanych przez zgłaszającego dwóch posesji zostali ukarani mandatami karnymi na łączną kwotę 500 zł. W stosunku do trzeciej posesji trwają czynności wyjaśniające. A.H.S.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT