STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2015-12-15     STRAŻNICY MIEJSCY WYRÓŻNIENI PRZEZ KURATORA OKRĘGOWEGO ...!
 

Komendant Straży Miejskiej we Wrześni Mirosław Morawski oraz st. specjalista Anna Hedrych-Stanisławska w listopadzie b.r. na zaproszenie z-ca Kuratora Okręgowego Wojciecha Mroczkowskiego aktywnie uczestniczyli w Posiedzeniu Plenarnym Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Wielkopolskiego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Problem poruszany podczas posiedzenia dotyczył „Wykonywania kar wolnościowych we współpracy ze środowiskiem lokalnym”. Strażnicy miejscy uczestnikom posiedzenia, które prowadził Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych SSO Piotr Hejduk, przedstawili praktyczne aspekty wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie-użytecznej w naszym mieście.

Wdrożone rozwiązania w nadzorze nad osobami skazanymi przez wrzesińskich strażników miejskich zostały nie tylko docenione przez okręgowy wymiar sprawiedliwości, ale przede wszystkim stanowią przykład dla innych wielkopolskich samorządów. Na potrzeby posiedzenia plenarnego strażnicy miejscy przygotowali 20-minutowy reportaż, do którego zaprosili przedstawicieli szkół, instytucji oraz stowarzyszeń i fundacji, gdzie w praktyce wykonywano pracę społeczną. Reportaż objął także wypowiedzi osób skazanych o zaletach stosowania kary wolnościowej. Zaproszenie na tak ważne posiedzenie stanowiło dla strażników miejskich duże wyróżnienie, tym bardziej, że było to już trzecie takie spotkanie w Sądzie Okręgowym w przeciągu pięciu lat. Poprzednie odbyły się w 2010 r. i 2011 r. Swoje doświadczenia i spostrzeżenia w nadzorze pracy społecznej i społecznie-użytecznej strażnicy miejscy mieli okazję także przekazać samorządowcom z Piły oraz kilka lat wcześniej kuratorom zawodowym z okręgu Sheffield z Anglii. W listopadzie br. uczestniczyli także w konferencji zorganizowanej przez kuratorów zawodowych w Śremie. Cel tych spotkań był jeden: pokazać korzyści płynące z orzekania kar wolnościowych i nadzoru nad nimi przez strażników miejskich. Wypracowane metody i środki pracy z osobami skazanymi oraz wzory prowadzonej dokumentacji strażnicy miejscy w ciągu ostatnich lat przekazali także m.in. Straży Miejskiej w Lesznie czy Straży Miejskiej w Kościanie. Kara ograniczenia wolności i prace społecznie-użyteczne nadzorowane są przez Straż Miejską we Wrześni od 2002 r. W ciągu 13-letniej ich realizacji Sąd Rejonowy we Wrześni skierował do pracy ponad 1500 osób skazanych. Duża w tym zasługa Zespołu Kuratorów Służby Sądowej we Wrześni, z którą na co dzień współpracują strażnicy miejscy. A.H.S.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT