STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2016-01-22     STRAŻNIK MIEJSKI MOŻE SPRAWDZIĆ CZYM PALI SIĘ W PIECU ...!
 

Straż Miejska we Wrześni informuje, że posiada uprawnienia do kontroli kotłowni grzewczych. Kontrole te mogą być prowadzone na nieruchomościach w godzinach 6-22, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę. Jednocześnie podczas takiej interwencji strażnicy miejscy mogą dokonać również sprawdzenia czy właściciel posesji zawarł z gminą deklarację śmieciową.

W tym sezonie grzewczym straż miejska dokonała już 31 takich kontroli. Ich powodem było m in. duże zadymienie lub specyficzny zapach. Podczas kontroli strażnicy miejscy ujawniali palenie śmieci, plastiku, lakierowanego drewna, gumy czy innych odpadów. Na zjawisko niskiej emisji składają się jeszcze inne czynniki np. stosowanie niskiej jakości węgla oraz korzystanie z niesprawnych, przestarzałych urządzeń grzewczych. Wpływ na to mają także niedostatecznej wysokości kominy. Wypuszczane z nich zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się po najbliższej okolicy.

Za spalanie odpadów w niedostosowanych do tego instalacjach grzewczych strażnik miejski może wystawić mandat karny w wysokości do 500 zł. Sprawa skierowana do sądu może zakończyć się grzywną do 5 tys. zł. Sygnały o przypadkach spalania odpadów w piecach można kierować na bezpłatny numer alarmowy 986. Zgłoszenia takie przyjmowane również anonimowo. A.H.S.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT