STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2016-02-05     PLACE ZABAW DLA DZIECI POD KONTROLĄ STRAŻNIKÓW MIEJSKICH...!
 

Strażnicy miejscy sukcesywnie dokonują kontroli gminnych placów zabaw zarówno tych zlokalizowanych na terenie miasta jak i wsi. Sprawdzane są przede wszystkim urządzenia do zabawy pod kątem widocznych uszkodzeń oraz ogólnie panujący porządek na placu. Wszelkie pojawiające się uchybienia zgłaszane są do naprawy osobie odpowiedzialnej za ich utrzymanie. Warto podkreślić, że strażnicy miejscy nie odnotowują większych aktów wandalizmu na placach zabaw. W większości przypadków uszkodzenia wynikają z ich eksploatacji.

W chwili obecnej najmłodsi na terenie miasta mają do dyspozycji 17 gminnych placów zabaw m. in. na ul. Kutrzeby, Kosynierów, Słowackiego, Fromborskiej czy na ul. Chełmońskiego. Zadbano także o najmłodszych z terenów wiejskich. Gmina wyposażyła w place zabaw 29 wrzesińskich wsi. Pobawić się można m. in. w Węgierkach, Chociczce, Sędziwojewie, Psarach Małych, Wódkach czy Obłaczkowie.

Dbając o bezpieczeństwo najmłodszych, którzy korzystają z gminnych placów zabaw strażnicy miejscy proszą mieszkańców o zgłaszanie uszkodzeń pod bezpośredni nr tel. alarmowego 986 lub e-mailem: straz@wrzesnia.pl (A.H.S)

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT