STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2016-02-18     NIEBIESKIE GRANTY TRAFIŁY DO WRZEŚNI!

 Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni oraz straż miejska to tegoroczni laureaci „Niebieskich Grantów” organizowanych przez Volkswagen Poznań. Założeniem konkursu było wyłonienie zwycięzców mających najlepsze pomysły w promowaniu postaw proekologicznych wśród lokalnego społeczeństwa. Zainteresowanie grantami było ogromne. Na konkurs bowiem wpłynęło 68 wniosków z całej Wielkopolski. Tym bardziej cieszy nas fakt, że znaleźliśmy się wśród grona wyróżnionych.

Straż Miejska we Wrześni, która do konkursu przystąpiła wspólnie z warsztatem za projekt „Gran(a)towy Eko-Patrol” otrzymała bezpłatnie na okres jednego roku Volkswagena Caddy. Wygrane auto służyć będzie strażnikom miejskim w codziennej pracy patrolowej związanej z ochroną środowiska. Projekt eko-patrolu zakłada działania ukierunkowane na trzech płaszczyznach. Po pierwsze - monitorowanie oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci, po drugie – oczyszczanie miasta przez osoby skazane, po trzecie - edukacja najmłodszych i uczestników warsztatu w zakresie segregacji śmieci. Strażnicy miejscy do swoich działań zakładają także włączyć środowisko lokalne.

Podnoszenie świadomości ekologicznej prowadzone będzie m.in. podczas cotygodniowych spotkań na wsiach w ramach „Niedzieli za miastem”. Warto dodać, że trzech strażników miejskich posiada szkolenie specjalistyczne w zakresie ekologii. Mamy nadzieję, że nasze działania proekologiczne spotkają się z zainteresowaniem mieszkańców, a w przyszłości przyniosą zamierzony efekt.

Warsztat Terapii Zajęciowej przystąpił natomiast do konkursu z projektem „Myśl ekologicznie – korzystaj sensorycznie”. Uczestnicy wraz pracownikami Warsztatu stworzą na terenie placówki ogród zmysłów. Ogród będzie ekologiczny, nie będziemy w nim używać środków chemicznych, a walczyć ze szkodnikami będziemy poprzez samodzielne przygotowywanie ekologicznych, bezpiecznych dla środowiska środków ochrony roślin. Uczestnicy naszej placówki podczas zajęć terapeutycznych zbudują domki dla pożytecznych owadów, budki lęgowe dla ptaków, skrzynie do ziół i dzwonki wietrzne. Planujemy także zwiększyć świadomość właścicieli ogródków działkowych Stare ogrody i Ogrody im. Tadeusza Kościuszki poprzez wydrukowanie ulotek z przepisami na samodzielne przygotowanie ekologicznych środków ochrony roślin. Dla zaprzyjaźnionych placówek WTZ i ŚDS z terenu naszego powiatu zorganizowany zostanie plener artystyczny „Coś z niczego”. Podsumowaniem naszej ekologicznej ogrodowej przygody będzie wydanie kalendarzy w formacie A3 na 2017 rok. W kalendarzu zamieszczone zostaną zdjęcia naszego nowego ogrodu, kalendarze trafią do firm i instytucji z terenu naszej gminy. Dzięki wygranej w konkursie „Niebieskie granty” chcemy pokazać, że osoby niepełnosprawne przy współpracy z osobami zdrowymi mogą tworzyć dzieła pożyteczne dla wszystkich, a wykonana przy okazji praca będzie doskonałą terapią i dowartościowaniem ich samych. Pragniemy zarazić dobrymi ekologicznymi praktykami innych mieszkańców Wrześni.

st. specjalista Anna Hedrych-Stanisławska  Magdalena Sobczak-Jankiewicz Kierownik WTZ Września

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT