STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2008-06-20     ZADANIA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA WE WRZEŚNI

Strefa Płatnego Parkowania (obsługa klientów, kontrolerzy strefy) oraz dozór systemu wizyjnego od 2 października 2006 roku znajduje się w wydzielonym specjalnie pomieszczeniu w części piwnicznej Ratusza w sąsiedztwie Straży Miejskiej.

 • ZADANIA Strefy Płatnego Parkowania:

  • Wydawanie kart abonenckich,

  • Pobieranie opłat za nieopłacone parkowanie,

  • Gromadzenie danych dostarczanych przez służbę parkingową na temat nieopłaconego postoju,

  • Przekazywanie do wydziału Księgowości UMiG wykazu nieopłaconych w terminie opłat w celu przeprowadzenia egzekucji w trybie  administracyjnym.

 • ZADANIA pełniących dozór Strefy Płatnego Parkowania:

 • Kontrola opłat za postój w SPP co 20 min,

 • Wypisywanie wezwań do uiszczenia opłaty za nieopłacony postój lub postój ponad opłacony czas,

 • Drukowanie paragonów z parkometrów,

 • Opróżnianie parkometrów,

Kontrolę pojazdów w SPP sprawują upoważnieni do tego pracownicy BSPP posiadający odpowiedni strój do wykonywania pracy.

 • ZADANIA pełniących funkcję operatora monitoringu: należy prowadzenie obserwacji obrazu z kamer monitoringu wizyjnego oraz obsługa sprzętu technicznego i komputera, przekazywanie informacji dyżurnemu Straży, a także sporządzanie meldunków dotyczących obserwowanych zdarzeń.

Zakres obserwacji obejmuje:

 1. Parkowania pojazdów

 2. Psów wyprowadzanych bez smyczy i kagańców- psów groźnych

 3. Rowerzystów na chodnikach

 4. Osób wyrzucających śmieci na chodnik

 5. Osób przechodzących na czerwonym świetle

 6. Bójek, gromadzenia się młodzieży – amfiteatr.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT