STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2007-11-30     SZKOLNA DYSKOTEKA POD KONTROLĄ STRAŻNIKÓW MIEJSKICH
zabezpieczali pod kątem ładu i porządku rejon kina "Trójka", gdzie odbywała się impreza andrzejkowa uczniów Gimnazjum nr 1. W dyskotece uczestniczyło ok. 150 gimnazjalistów. Patrol interwencyjny podczas trwania dyskoteki szkolnej oraz po jej zakończeniu nie zanotował łamania prawa przez uczestników zabawy.   
AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT