STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2008-10-28     VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 NA SPRZEDAŻ

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

informuje o sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji samochodu osobowego stanowiącego
majątek Gminy Września

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4

1. Informacje techniczne:

  • rok produkcji: 2001,

  • pojemność silnika: 2461 ccm,

  • przebieg: 363 000 km,

  • kolor: czarny,

  • inne informacje: 9 osobowy, garażowany, przegląd ważny do 29.07.2009r., RM, CZ, dewasto, tempomat, dzielone tylne drzwi, przyciemniane szyby, rolety

2. Cena wywoławcza: 30 000 złotych netto. Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie należny podatek VAT.

3. Samochód można oglądać w obecności pracownika Straży Miejskiej przy ul. Ratuszowej 1, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 061 640 41 01).

4. Licytacja odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, w pok. nr 10 (sala sesyjna) w dniu 29 października 2008 roku o godz. 10:00.

5. Przystępujący do przetargu są zobowiązani do wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 29.10.2008 r. w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Września PBS Września nr 15 9681 0002 0011 1474 0111 3700. Przed przystąpieniem do licytacji, prowadzący licytację wśród osób obecnych na sali dokona sprawdzenia uiszczenia wadium. W licytacji wezmą udział tylko i wyłącznie osoby, które okażą się dowodem wpłaty wadium.

6. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia samochodu.

7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn zawinionych z jego strony. Oferentom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.

8. Nabywcą zostaje uczestnik licytacji, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w licytacji i wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie. Licytacja zostanie przeprowadzona z postąpieniem w wysokości 250,00 zł lub wielokrotności tej kwoty.

9. Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia przetargu.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

11. Umowa kupna-sprzedaży zostanie sporządzona w terminie 7 dni od daty przetargu. Zapłata ceny nabycia nastąpi w terminie wyznaczonym w fakturze. Wydanie samochodu nastąpi po dokonaniu wpłaty.

12. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Komendant Straży Miejskiej we Wrześni tel. 061 640 41 00 lub Kierownik Referatu Zamówień Publicznych 061 640 41 51.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT