STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2008-11-24     PIERWSZE OPADY ŚNIEGU JUŻ ZA NAMI!

Huhuha ....... nasza zima zła! Pierwszy śnieżek już za nami, dlatego też już dzisiaj przypominamy o obowiązkach w zimowe dni. Właściciele nieruchomości powinni oczyszczać ze śniegu i lodu oraz uszorstniać nawierzchnie chodników. Oczyszczenie ze śniegu i lodu powinno być realizowane przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

Zakazuje się zgarniania śniegu i lodu z chodnika na jezdnię. Piasek użyty w celu usunięcia lub co najmniej ograniczenia śliskości chodnika należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. Zakazuje się stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska. Właściciele nieruchomości sprzątają, usuwają śnieg z chodników bezpośrednio przyległych do posesji. Śnieg z pozostałych chodników, gdzie dopuszczone jest parkowanie pojazdów, usuwają zarządcy dróg. Przypominamy, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest usuwanie sopli dachowych powstałych w rejonie chodnika położonego wzdłuż nieruchomości oraz w miejscach, w których mogą znajdować się ludzie.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT