STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2007-11-30     STRAŻNICY MIEJSCY KONTROLUJĄ GOSPODARKĘ WODNO - ŚCIEKOWĄ

przyłączenie nieruchomości na własny koszt do sieci kanalizacyjnej w terminie:
a) dla zrealizowanych sieci kanalizacyjnych - 1 roku od dnia przekazania do eksploatacji,
b) dłuższym niż jeden rok, na wniosek właściciela nieruchomości, za zgodą burmistrza Miasta i Gminy Września,
W chwili obecnej strażnicy miejscy kontrolują gospodarkę wodno - ściekową oraz w przypadku braku podłączenia przyłącza do kanalizacji sanitarnej nakazują okazania rachunków na wywóz nieczystości. Podejmowane przez strażników miejskich czynności mają miejsce na Osiedlu Sokołowskim. W chwili obecnej kontrolowane są ulice Kopernika i Ściegiennego.      

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT