STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2009-03-26     224 INTERWENCJE STRAŻNIKÓW NA OSIEDLACH WSM W ROKU 2008!

W dniu dzisiejszym komendant Mirosław Morawski na zaproszenie Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uczestniczył w spotkaniu, którego celem była dyskusja z jej przedstawicielami w zakresie bezpieczeństwa na terenie osiedli podlegających nadzorowi spółdzielni. Rada Nadzorcza WSM podczas spotkania z mundurowymi (w spotkaniu uczestniczył również komendant Jarosław Gruszczyński) wskazywała problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy bloków.

Poruszone problemy dotyczyły m.in. wybryków chuligańskich, niszczenia mienia, nieprawidłowo parkujących pojazdów, biegających samowolnie psów i osób bezdomnych, które przebywają w piwnicach bloków, na klatkach schodowych "Domu Seniora" czy też pod balkonami. "Mieszkaniowcy" apelowali również o zwiększenie patroli pieszych służb mundurowych w rejonie swoich ulic, co zwiększyłoby poczucie ich bezpieczeństwa. Efektem wspólnych rozmów były następujące ustalenia: wspólne patrole obywatelskie mieszkańców ze strażnikami miejskimi i policją, reaktywacja "punktu mundurowych" na terenie Osiedla 1000-lecia (punktu, w którym w wyznaczone dni i godziny pełniłby służbę przedstawiciel jednej ze służb mundurowych), częstsze informowanie służb mundurowych o zaistniałych (lub dziejących się) zdarzeniach, zachęcenie mieszkańców do korzystania z telefonu alarmowego SM 986 (numer bezpłatny). Poniżej przedstawiamy wykaz interwencji zgłaszanych do strażników miejskich przez mieszkańców osiedli spółdzielczych w 2008 roku.          

     

INTERWENCJE STRAŻY MIEJSKIEJ NA TERENIE WRZESIŃSKICH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W OKRESIE 01.01. - 31.12.2008 roku 

Ilość interwencji dotyczących naruszeń z zakresu ruchu drogowego (parkowania pojazdów na zakazie zatrzymywania się, zieleni, drodze przeciwpożarowej, utrudnianie wjazdu/wyjazdu, miejsce dla inwalidy) - 74 zdarzenia

Ilość interwencji dotyczących młodzieży głośno zachowującej się (zakłócającej spokój), spożywającej alkohol, palącej papierosy na klatkach schodowych (dewastacja), na placach zabaw itd. – 45 zdarzeń

Ilość interwencji dotyczących nieobyczajnych wybryków i spożywania alkoholu przez dorosłych w miejscach publicznych (osoby pod wpływem alkoholu śpiące na ławkach, piwnicach, klatkach schodowych, pod balkonami)
38 zdarzeń

Ilość interwencji dotyczących psów bez opieki, biegających luzem, atakujących przechodniów, wyprowadzanie psów na tereny placu zabaw, zanieczyszczanie – 16 zdarzeń

Ilość interwencji dotyczących bałaganu na zielonym skwerach, chodnikach, w okolicach marketów osiedlowych (śmieci różnego pochodzenia, papierowe reklamy, zbite szkło) – 13 zdarzeń

Ilość interwencji dotyczących przepełnionych pojemników na śmieci, butelki plastikowe, szkło, rzeczy – 10 zdarzeń

Ilość interwencji dotyczących uszkodzonych lub przekręconych znaków drogowych – 8 zdarzeń

Ilość interwencji dotyczących spróchniałych drzew, konarów zagrażających bezpieczeństwu życia i zdrowia przechodniów – 7 zdarzeń

Ilość interwencji dotyczących nieodśnieżonych i nieuszorstnionych chodników – 4 zdarzenia

Inne (nietypowe): 9 zdarzeń

 • podejrzenie o handel narkotykami przez grupę młodzieży,

 • wypadek w postaci złamania ręki poprzez pozostawienie przez firmę remontującą drutów w chodniku,

 • dzika gęś ze złamanym dziobem,

 • asysta przy komisyjnym otwarciu piwnicy,

 • załączający się alarm w samochodzie,

 • błąkający się lis,

 • koty na klatce schodowej,

 • kobieta zabłąkana (upośledzona psychicznie),

 • sprzedaż papierosów na sztuki (mandat 500 zł),
  Łącznie strażnicy miejscy interweniowali 224 razy!

         Opracowanie : st. str. Anna Hedrych Stanisławska

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT