STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2009-04-14     TRZYMAJCIE KCIUKI! PROJEKT MIASTECZKA W KONKURSIE!

Urząd Miasta i Gminy zgłosił projekt do ogólnopolskiego konkursu przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Komendą Główną Policji "Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego" prowadzonego w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "Razem Bezpieczniej". Konkurs, który kierowany był do jednostek samorządu terytorialnego ma na celu wyłonienie i nagrodzenie projektów modernizacji, doposażenia lub rozbudowy miasteczek rowerowych. Suma nagród dla zwycięzców wynieść ma 100 tysięcy złotych! Rozwiązanie konkursu 1 czerwca! TRZYMAJCIE KCIUKI! :)

Poniżej przedstawiamy fragment "zamysłu" miasteczka rowerowego stworzony przez
strażników miejskich w przesłanym do organizatorów projekcie:
 

Mając w zamyśle projekt miasteczka rowerowego strażnicy miejscy założyli m.in. wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego i jego lokalizację wkomponować w piękny zielony teren Zalewu Wrzesińskiego, do którego licznymi ścieżkami prowadzi park im. Józefa Piłsudskiego. Wykorzystując zasoby środowiska naturalnego, do którego należą różne gatunki drzew, krzewów zarówno liściastych oraz iglastych (klony, olsza czarna, topole, dęby) znajdujących się w tym miejscu wzbogacimy specyficzną charakterystykę tego miejsca oraz zwrócimy uwagę dzieci, młodzieży ich opiekunów oraz rodziców na oryginalność przyrody, w której towarzystwie można czynnie uczyć się i odpoczywać jednocześnie. Park im. Józefa Piłsudskiego, który obejmuje swoją powierzchnią ok. 10 ha posiada na swym terenie nie tylko pomniki przyrody, ale również obiekty sportowo - rekreacyjne, tuż przy samym wejściu do parku można podziwiać nowo utworzony „skate park”, gdzie młodzież może swoją energię w czasie wolnym wyładować na deskorolkowych akrobacjach, tuż obok niego znajduje się przepiękny kompleks, w którego skład wchodzą: niecki basenowe, zjeżdżalnia, balon do skakania, boiska do gry w siatkówkę plażową, a zimą można poszaleć na sztucznym lodowisku. W samym parku zaś oprócz szeregu ławeczek, na których można przysiąść i odpocząć wbudowany jest plac zabaw dla dzieci, otoczony „różaną ścieżką”. Nad samym zaś Zalewem Wrzesińskim, nad którym umiejscawiamy miasteczko rowerowe znajdują się campingi, korty do tenisa, boisko do gry w piłkę plażową, dalej zaś dla zgłodniałych restauracja. Nieopodal campingów natomiast dla pasjonatów historii stary drewniany kościołek i studzienka, o której krążą legendy. Park im. Józefa Piłsudskiego wybudowany w 1925 roku został wpisany do rejestru zabytków Wielopolski.


Podsumowanie: Usytuowanie miasteczka rowerowego nie jest przypadkowe, ponieważ będzie znajdować się na trasie nowo powstałej ścieżki pieszo – rowerowej, która z każdym rokiem zostaje rozbudowana o kolejne kilometry. W naszym przekonaniu „Miasteczko Ruchu Drogowego” stanowić będzie dopełnienie całego kompleksu sportowo – rekreacyjnego.

Ciąg dalszy .....

Wrzesińskie „Miasteczko Ruchu Drogowego” w swoim założeniu składać się będzie z ulic i chodników w skali zmniejszonej odzwierciedlając prawdziwe ciągi komunikacyjne zarówno w sferze pieszej, rowerowej, jak i motorowej. W projekcie uwzględniono: różne skrzyżowania - równorzędne, z pierwszeństwem przejazdu, rondo, z sygnalizacją świetlną (kolizyjną i bezkolizyjną), przejścia dla pieszych, parkingi, ósemka. Nawierzchnia miasteczka będzie wykonana z kostki betonowej bez fazowej, nawierzchnia dróg rowerowych w kolorze szarym, nawierzchnia chodników zaś w kolorze czerwonym. Usytuowanie miasteczka drogowego (dla przypomnienia: park) wymusza od organizatorów projektu zamontowania odpowiedniego oświetlenia. Spowoduje to możliwość korzystania z niego do późnych godzin wieczornych i obejmie swoim zasięgiem większą liczbę uczestniczących w zajęciach edukacyjnych zainteresowanych rowerzystów. Topografia terenu umożliwia zamontowanie ławek wśród starych drzew, na których można by odpocząć i zregenerować siły. Ważne jest również by w pobliżu miasteczka znajdowała się odpowiednia liczba koszy na śmieci. Nadzór nad bezpieczeństwem uczestników rowerowych zmagań przez cały dzień sprawować będzie patrol interwencyjny strażników miejskich i policjantów. Zaangażowanie służb mundurowych nie obejmie tylko kontrolę bezpieczeństwa, ale również sprowadzi się do przeprowadzania programów profilaktycznych obejmujących edukację rowerową np. „Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły”, „Z odblaskiem żyje się dłużej – bądź widoczny”, organizację festynów, konkursów międzyszkolnych np. „Powiatowy Turniej Gimnazjów Wrzesińskich” oraz co najważniejsze czynne uczestnictwo w egzaminach na kartę rowerową. Strażnicy miejscy ponadto deklarują dalsze rozpowszechnianie akcji „Oznakuj swój rower przed kradzieżą”. Warto w tym miejscu wspomnieć, że prowadzona akcja przez strażników miejskich przyczyniła się do oznakowania ponad tysiąca jednośladów! Znakowanie rowerów odbywa się bez pobierania opłaty.

                                                                           st.str. Anna Hedrych Stanisławska

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT