STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2009-05-14     STRAŻNIK MIEJSKI W WERSJI NAUKOWEJ!!

Dzisiaj prezentujemy Państwu nową i niespotykaną dotąd odsłonę strażnika miejskiego. Nie jest to prezentacja typowa, jaką znamy z codziennej pracy patrolowo - interwencyjnej  mundurowych. W naszych głowach bowiem wciąż utożsamiamy strażników, jako tych, którzy fizycznie dbają o porządek, czystość i bezpieczeństwo naszego miasta, nie wiedząc, iż mundurowi realizują się również na ścieżce osiągnięć edukacyjnych.

Tym bardziej miło jest nam przedstawić sukces naszej strażniczej koleżanki Anny Hedrych Stanisławskiej, która uczestniczyła w zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Menadżerską "Milenium" w Gnieźnie seminarium naukowym, w którym brali również udział nauczyciele akademiccy i wyróżnieni studenci III roku Wydziału Pedagogiki, o tematyce "Szkoła wyższa wobec społecznych problemów współczesnej Polski". Referat, który wygłosiła mieścił się w kręgu zarówno zawodowych i osobistych zainteresowań prelegentki i dotyczył podejmowanej w pracy dyplomowej analizy literatury w zakresie "Kary ograniczenia wolności w polskim systemie zapobiegania przestępczości". Zaprezentowana teoretyczna tematyka pogłębiła wiedzę słuchaczy w kwestii kary o charakterze probacyjnym, a praktyczna odsłona działalności Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni (straży miejskiej) w tym zakresie ukazała, iż chęci i zdolności organizacyjne osób nadzorujących karę mogą przysłużyć się nie tylko do resocjalizacji osób skazanych, ale w szczególności uwidocznić efekty ich pracy na rzecz miasta.   

W rolę pomysłodawcy i jednocześnie opiekuna naukowego wcielił się dr Przemysław Frąckowiak, zaś nad całokształtem przebiegu seminarium pieczę sprawował prof. dr hab. Dzierżymir Jankowski, który jako pierwszy przedstawił słuchaczom swoje myśli o "Postawie wobec wiedzy i warsztacie jej poznania w ponowoczesnym czasie". Wśród Szacownego Grona znaleźli się również następujący nauczyciele akademiccy, którzy zaprezentowali następujące referaty w swojej specjalności naukowej:

prof. dr hab. Ewa Filipiak "Rozwijanie zdolności uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (raport z badań),

dr Katarzyna Segiet "Kwestia dziecka i los dziecięcy, jako kategoria badawcza pedagogiki społecznej",

dr Andrzej Kisielewski "Metodologia badań pedagogicznych w kontekście seminariów dyplomowych",

dr Maria Gładyszewska "Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym w perspektywie zmian ustawowych",

dr Tadeusz Żuk "Psychologia w służbie pedagogowi",

dr Przemysław Frąckowiak "Szkoła Wyższa wobec problemów teorii i praktyki społecznej",

Przedstawione referaty naukowe zarówno nauczycieli akademickich, jak i również studentów w najbliższym czasie zostaną wydane w formie publikacji naukowej.     

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT