STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2009-06-01     MŁODZI LUDZIE BEZ ALKOHOLU! PRZYŁĄCZAMY SIĘ DO AKCJI!

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje! Czas wypoczynku, swobody i zabawy! To również czas, w którym to wzrasta spożycie alkoholu przez dzieci i młodzież. Sami młodzi ludzie uważają, iż dostępność alkoholu w Polsce jest łatwa, a sprzedawcy nie zwracają uwagi na wiek klienta. Kampania PARPA to przede wszystkim zwrócenie uwagi sprzedawcom, że to ich obowiązkiem jest upewnienie się czy udostępniają alkohol osobie niepełnoletniej! 

Okres wakacyjny to również czas wzmożonej pracy strażników miejskich, dlatego też z dużą aprobatą odnosimy się do tych działań! Z naszej profilaktycznej strony wspólnie z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki UMiG we Wrześni (odpowiedzialnym za wdrożenie kampanii na wrzesińskim terenie) planowane są działania bezpośredniego kontaktu z właścicielami sklepów i ich pracownikami w celu uświadomienia ich o prawach, obowiązkach z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, jak i również pokaz metod i technik stosowanych podczas rozmów z osobami nieletnimi.  

Więcej informacji: www.parpa.pl 

                                                                   st. str. Anna Hedrych Stanisławska

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT