STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2009-06-24     CZYSTA I PIĘKNA WRZEŚNIA!

Jednym z obowiązków strażników miejskich jest dbanie o czystość i porządek na terenie naszego miasta i gminy. Obowiązek ten między innymi realizujemy poprzez nadzorowanie osób skazanych wykonujących pracę społeczną, którzy tylko w samym czerwcu m. in. oczyścili z ziemi i chwastów ul. Legii Wrzesińskiej, Miłosławską, Kolejową, Przemysłową, Słowackiego czy też uporządkowali teren prowadzący nad Zalew Wrzesiński od strony ul. Czerniejewskiej.

W comiesięczne obowiązki osób skazanych wchodzi również zbieranie śmieci z chodników i miejsc zielonych oraz stała pomoc przy prowadzeniu schroniska miejskiego dla zwierząt.

   

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT