STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2009-07-09     WAGI POD ŚCISŁĄ KONTROLĄ!

Strażnicy miejscy pod przewodnictwem dwóch pracowników Obwodowego Urzędu Miar w Gnieźnie dokonali sprawdzenia użytkowania przyrządów pomiarowych (wagi i odważniki) podlegających obowiązkowej legalizacji. Przeprowadzona kontrola w 43 punktach, która odbyła się w czwartkowy ranek na targowisku miejskim przy ul. Kościuszki oraz na dwóch zieleniakach przy ul. Kościelnej i ul. Chrobrego (tzw. "blaszaki") wykazała trzynaście nieprawidłowości związanych z brakiem wymaganego sprawdzenia użytkowanych przyrządów pomiarowych.

Strażnicy miejscy w przypadku pięciu właścicieli nielegalizowanych przyrządów zastosowali pouczenia, zaś wobec pozostałych zostały nałożone mandaty karne w wysokości od 50 do 200 złotych, co dało łączną kwotę w wysokości 1000 złotych. Czwartkowa akcja nie należała do pierwszych kontroli strażników miejskich z przedstawicielami urzędu miar. Sprawdzenia takie przeprowadzane są systematycznie każdego roku, dlatego też kontrolujący zauważyli, iż liczba postępowań mandatowych zmniejsza się, co sugeruje, że osoby handlujące coraz częściej wywiązują się z nałożonego na nich ustawowego obowiązku.           

     

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT