STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2009-07-21     TRWAJĄ PRACE PORZĄDKOWE W GONICACH!

Na prośbę Elżbiety Roszyk-Krawczyk sołtysa wsi Gonice dwóch skazanych, którzy odpracowują karę ograniczenia wolności pod nadzorem strażników miejskich, zostało skierowanych do prac porządkowych w rejonie byłej szkoły. Osoby skazane na wykonywanie pracy społecznej w chwili obecnej wykarczowały cały zarośnięty teren boiska szkolnego, który w planach służyć ma mieszkańcom sołectwa, jako miejsce organizacji imprez wiejskich.

Porządkowany teren we wsi Gonice to kolejny już przykład dużej pożyteczności pracy społecznej dla lokalnego środowiska społecznego. Same zaś osoby skazane na karę ograniczenia wolności za drobne przestępstwa otrzymując szansę na poprawę swojego zachowania poprzez resocjalizację w otwartym społeczeństwie udowadniają, iż nałożona na nich praca potrafi dawać zaskakujące efekty.        

                                                                                                                                              A.H.S.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT