STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2009-08-25     BRAK RACHUNKÓW ZA ŚCIEKI!

Strażnicy miejscy z początkiem sierpnia przeprowadzili kontrolę gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Gutowo Małe. Przeprowadzona akcja, która miała na celu ukrócenie procedury nielegalnego odprowadzania ścieków wykazała, iż większość właścicieli domostw nie potrafiła okazać mundurowym rachunków z ostatniego roku, jak i również nie posiadała podpisanych umów z podmiotem uprawnionym do wywozu nieczystości płynnych. Strażnicy miejscy w wyniku kontroli nałożyli na właścicieli posesji w Gutowie Małym trzynaście mandatów karnych i zobowiązali do umowy pisemnej z firmami opróżniającymi zbiorniki bezodpływowe.

Podobne kontrole strażnicy miejscy przeprowadzili na terenie Nowego Folwarku i Sokołowa.

                                                                                                                           A.H.S

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT