STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2009-09-04     SZKOLNE BOISKA POD LUPĄ STRAŻNIKÓW!

W wyniku przeprowadzonej kontroli strażnicy miejscy ujawnili kilka nieprawidłowości związanych z urządzeniami sportowymi w dwóch szkołach i na terenie jednego sołectwa. Nieprawidłowości dotyczyły w szczególności bramek do gry w piłkę nożną, które nie były w sposób stały przytwierdzone do podłoża.

Po przeprowadzeniu rozmowy z osobami odpowiedzialnymi z ramienia szkoły i sołectwa za stan techniczny urządzeń sportowych nakazano przytwierdzić bramki do podłoża lub zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający korzystanie z nich. W jednej ze szkół wiejskich strażnicy miejscy zwrócili uwagę również na uszkodzone ławki i brakujący element urządzenia przy popularnym dla dzieci "koniku". Kontrole strażników miejskich na terenie szkół gminnych przeprowadzane są corocznie, dlatego też cieszy nas to, że z każdym nowym rokiem szkolnym uwag, co do stanu technicznego szkolnych boisk jest coraz mniej, a te które są na bieżąco zostają naprawione.   

                                                                                                                           A.H.S.          

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT