STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2009-10-27     ULICA RATUSZOWA POD KONTROLĄ STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA!

 Informujemy Państwa, iż od dnia 2 listopada bieżącego roku strefa płatnego parkowania zostaje rozszerzona o ul. Ratuszową. Na wybudowanym nowym parkingu znajdują się 42 wyznaczone miejsca parkingowe, w tym  5 wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie parkowania pozostaje bez zmian!

Poniżej prezentujemy wysokość stawek za parkowanie w strefie płatnego parkowania:

  • do 30 minut - 1,00 zł

  • za pierwszą godzinę - 2,00 zł

  • za drugą godzinę - 2,40 zł

  • za trzecią godzinę - 2,80 zł

  • stawka opłaty za czwartą godzinę i kolejne godziny parkowania - 2,00 zł

  • opłata abonamentowa dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - 50,00 zł

  • opłata abonamentowa dla osób zameldowanych na pobyt stały w strefie płatnego parkowania będących właścicielami lub użytkownikami pojazdów samochodowych - 25,00 zł.  

  • osoby niepełnosprawne są całkowicie zwolnione z opłaty parkingowej!

                                                                                                                      A.H.S.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT