STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2009-12-17     ZIMOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI POSESJI!

W związku z dużymi opadami śniegu chcemy przypomnieć, że:

  • właściciele nieruchomości powinni oczyszczać ze śniegu i lodu oraz uszorstniać nawierzchnie chodników. Oczyszczenie ze śniegu i lodu powinno być realizowane przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. Zakazuje się zgarniania śniegu i lodu z chodnika na jezdnię. Piasek użyty w celu usunięcia lub co najmniej ograniczenia śliskości chodnika należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

  • zakazuje się stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska. Właściciele nieruchomości sprzątają, usuwają śnieg z chodników bezpośrednio przyległych do posesji. Śnieg z pozostałych chodników, gdzie dopuszczone jest parkowanie pojazdów, usuwają zarządcy dróg. Przypominamy, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest usuwanie sopli dachowych powstałych w rejonie chodnika położonego wzdłuż nieruchomości oraz w miejscach, w których mogą znajdować się ludzie.  

  • wobec osób, które nie będą wywiązywały się z nałożonych obowiązków strażnicy miejscy będą nakładać mandaty karne (wysokość 100 zł) lub kierować wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego. Osoby, które w wyniku nieodśnieżonego lub nieuszorstnionego chodnika przez właściciela doznają uszczerbek na zdrowiu mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania na drodze sądowej z powództwa cywilnego.

                                                                                                                                 A.H.S.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT