STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2010-01-04     WRZESIŃSCY STRAŻNICY MIEJSCY I NOWE UPRAWNIENIA!

Nowelizacja ustawy o strażach gminnych (miejskich), która weszła w życie 24 grudnia 2009 roku  i w jej konsekwencji zwiększenie uprawnień służbowych poruszyła w naszej "jedenastoosobowej drużynie" falę wspomnień. W tym roku będziemy obchodzić pełnoletność istnienia, czyli przysłowiową "18" a więc tych wspomnień jest co nie miara! Ale zacznijmy od początku ........ stworzenie możliwości powoływania w 1990 r. przez samorządy straży miejskiej w skali kraju było odpowiedzią na potrzeby samorządów, tym nie mniej uprawnienia, które przekazano były bardzo wąskie, niejasne i ograniczające możliwości tej formacji.

Nasi starsi strażnicy pamiętają czasy kiedy służbowe pojazdy nie były oznakowane, nie mieliśmy własnej częstotliwości oraz odpowiedniego przygotowania i wyposażenia w ramach zadań dotyczących ochrony i bezpieczeństwa mieszkańców.     

Doświadczenia i umiejętności praktyczne zdobywane przez strażników miejskich przez lata utwierdziły, iż ta specyficzna jednostka mundurowa wpisała się w krajobraz lokalnego porządku i bezpieczeństwa, co spowodowało, iż na wnioski władz samorządowych ustawodawca z roku na rok poszerzał nam kompetencję. W chwili obecnej możemy m. in. stosować dwa nowe rodzaje środków przymusu bezpośredniego w postaci: konia służbowego oraz paralizatora elektrycznego, możemy dokonywać kontroli osobistej oraz przeglądać zawartość podręcznych bagaży, a na służbowych samochodzie pojawić może się potocznie zwany "kogut". Nie ze wszystkich uprawnień będziemy korzystać, na pewno wrześnianie nie zobaczą nas na koniach, nie zaopatrzymy się na razie w paralizatory, ale za to kontrola zawartości toreb i sygnał dźwiękowy na dachu usprawni nam wykonywanie zadań.

Nowelizacja ustawy zagwarantowała nam także święto strażnika miejskiego w dniu 29 sierpnia, nawiązując do daty uchwalenia pierwszej ustawy o strażach gminnych.

                                                                                                                          A.H.S.

    

    

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT