STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2010-02-20     SPRAWOZDANIE Z "DROGOWYCH ODBLASKÓW"

 Podsumowanie .....

Straż Miejska we Wrześni wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wypadków Komunikacyjnych „Drogowskaz” jest pomysłodawcą i realizatorem akcji profilaktycznej „Bezpieczny rowerzysta” na terenie miasta i gminy Września. Akcji organizowanej corocznie dzięki zaangażowaniu i finansowemu wsparciu stowarzyszenia zapewniającego naszej jednostce zakup i oznakowanie kamizelek odblaskowych przeznaczonych dla rowerzystów wrzesińskich dróg. Działania podejmowane w ramach prowadzonej akcji przez stowarzyszenie i strażników miejskich to przede wszystkim wręczanie bezpłatnych kamizelek z logo stowarzyszenia rowerzystom dojeżdżającym do pracy lub z niej wracających.

Kontrole strażników miejskich dotyczące prawidłowej widoczności rowerzystów odbywały się przed wyznaczonymi zakładami pracy w godzinach wieczornych i późnowieczornych. Warunkiem do otrzymania kamizelki odblaskowej było natychmiastowe jej założenie, by w ten sposób stać się bardziej widocznym dla innych użytkowników drogi. Duże zainteresowanie wzbudził wśród mieszkańców naszego miasta fakt, iż kamizelki odblaskowe były dostępne również na komendzie straży, co spowodowało tłumy rowerzystów przychodzących po ich odbiór. Nasze kamizelki odblaskowe cieszyły się także popularnością wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zaangażowanych w kółka zainteresowań organizujące wycieczki po szlakach rowerowych.  W sumie na terenie miasta i gminy strażnicy miejscy rozdali 573 kamizelki.

W naszym odczuciu akcja ta odniosła spory sukces, nie tylko dlatego, że poprzez rozpowszechnienie jej w prasie i telewizji lokalnej wzrosło zainteresowanie kamizelkami, ale przede wszystkim dlatego, że sami rowerzyści, jak i kierowcy pojazdów podczas prowadzonych rozmów ze strażnikami wyrażali dużą aprobatę do tego typu działań! Nas natomiast niezmiernie cieszy sytuacja, kiedy patrolując ulice naszego miasta widzimy rowerzystów zaopatrzonych w nasze kamizelki z daleka sygnalizujące, że znajdują się na drodze. Można zatem śmiało powiedzieć, że akcja warta jest dalszej kontynuacji, bo bezpieczny rowerzysta to przede wszystkim widoczny rowerzysta!

Warto również wspomnieć, iż w tym roku akcja strażników miejskich i stowarzyszenia została poszerzona o kamizelki odblaskowe dla najmłodszych, które przeznaczyliśmy dla placówek oświatowych zajmujących się edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną. Kamizelki odblaskowe dla dzieci trafiły do rąk przedstawicieli Niepublicznego Przedszkola „Mali Przyrodnicy”, Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Chatka” orz do klasy pierwszej Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie. W naszym zamyśle noszenie tego elementu odblaskowego podczas spacerów i wycieczek przez najmłodszych użytkowników drogi wpływa na ich bezpieczeństwo w ruchu pieszym i jest najlepszą nauką na przyszłe lata dla dorastających maluszków, którzy w przyszłości poprzez nakierowanie na tego typu działania profilaktyczne staną się świadomymi użytkownikami dróg.

Z naszej strony bardzo dziękujemy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych "Drogowskaz" za wsparcie nas w realizowanej profilaktyce oraz wyrażamy nadzieję, że „odblaskowa akcja” będzie w następnych latach kontynuowana.

                                                                                                                             A.H.S.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT