STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2010-04-16     WIEŻA CIŚNIEĆ POD KONTROLĄ!

Na interpelację wrzesińskiego radnego strażnicy miejscy dokonali kontroli pod kątem bezpieczeństwa i porządku wieży ciśnień przy PKP. Uwagi radnego dotyczące braku zabezpieczenia drzwi, otworów okiennych i możliwości przebywania w wieży osób postronnych, jak i bałaganu potwierdziły się. W związku z wymienionymi uchybieniami sporządzono protokół, który został przesłany do Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu i nakazano właścicielowi obiektu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.  

                                                                                                                                                                             A.H.S.     

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT