STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2010-06-15     NISZCZYCIELE ZIELENI!!

Strażnicy miejscy w czerwcu odnotowali wiele zgłoszeń mieszkańców ul. Legii Wrzesińskiej w sprawie samochodów pozostawionych na pasie zieleni ..... tuż przed ich oknami. Niszczyciele przyrody, nie zważając na konsekwencje swojego postępowania, czasami na wiele godzin pozostawiali pojazdy idąc do miasta na "przysłowiowe zakupy" lub czekali w kolejce za wizytą lekarską. Strażnicy miejscy, tak jak ostrzegali, w tej kwestii byli do końca konsekwentni (wystawiali wezwania, zakładali blokady samochodowe) i tylko w tym miesiącu wystawili tam 9 mandatów karnych o łącznej kwocie 450 zł.

Przypominamy treść art. 144 par.1 k.w.

"Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność albo depcze trawnik lub zieleniec lub też dopuszcza do niszczenia ich przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem, podlega karze grzywny albo karze nagany".

                                                                                                                                                                       A.H.S.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT