STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2010-06-19     SPALANIE RESZTEK OGRODOWYCH LATEM ZABRONIONE!

Straż Pożarna we Wrześni zaalarmowała strażników miejskich o wypalaniu resztek ogrodowych na terenie Obłaczkowa. Przybyły na miejsce patrol interwencyjny potwierdził dokonywanie tegoż wykroczenia i nakazał jego sprawcy zagaszenie ogniska oraz nałożył na niego mandat karny w wysokości 50 zł. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września "spalanie odpadów na powierzchni ziemi dopuszcza się w okresie od 1 października do 30 kwietnia, przy jednoczesnym zachowaniu ostrożności i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, pod warunkiem nie stwarzania uciążliwości dla osób trzecich".

                                                                                                                                                                   A.H.S.   

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT