STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2010-06-21     KONTROLI GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ CZĘŚĆ DALSZA!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni zwróciło się z prośbą do strażników miejskich o przeprowadzenie kontroli wodno - ściekowej w ewentualnych myjniach samochodowych na terenie Wrześni, Bierzglinka, Obłaczkowa, Przyborek. W wyniku przeprowadzonych czynności strażnicy miejscy ustalili, iż tylko jedna z pięciu wskazanych osób posiadała podpisaną umowę z firmą uprawnioną do wywozu nieczystości płynnych  i okazała odpowiednie rachunki na wywóz tych nieczystości z ostatnich dwóch lat. Jedna osoba natomiast nie posiadała umowy z podmiotem uprawnionym do wywozu nieczystości, ale posiadała rachunki za ich wywóz.

Reszta kontrolowanych osób nie potrafiła okazać strażnikom miejskich dokumentów związanych z prowadzoną na swojej posesji gospodarką wodno - ściekową w wyniku czego zostali zobowiązani do podpisania umowy z firmą wywożącą nieczystości i ukarani mandatami karnymi w łącznej kwocie 1100 zł. Strażnicy miejscy ustalili również, iż wśród wymienionych adresów ewentualnych myjni samochodowych funkcjonowała tylko jedna.   

                                                                                                                                                  A.H.S.   

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT