STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2010-09-22     PIZZA NA CZERWONYM ....!

500 złotych mandatu karnego i jeden punkt karny otrzymał kierowca rozwożący pizzę, który nie dostosował się do sygnalizacji świetlnej koloru czerwonego. Swoim nierozmyślnym zachowaniem mógł spowodować kolizję lub wypadek. Świadkami owego wykroczenia byli strażnicy miejscy przejeżdżający przez skrzyżowanie ul. Szkolnej z ul. Witkowską. Pośpiech niestety nie popłaca .......

                                                                                                                                                                        A.H.S.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT