STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2015-01-30     UJAWNIONO CZTERECH ŚMIECIARZY W CIĄGU TYGODNIA ...!
 

Czterech śmieciarzy udało się ustalić strażnikom miejskim w styczniu! Akcja strażników miejskim rozpoczęła się od przypadkowo znalezionych śmieci na drodze prowadzącej z Ostrowa Szlacheckiego do Sokołowa. Worek, który leżał w rowie zawierał odpady komunalne. Jego właścicielką okazała się 48-letnia mieszkanka Wrześni. Otrzymała ona z rąk strażników 200 zł. mandat karny. Następne worki, jeszcze tego samego dnia, znaleziono na drodze z Wrześni do Sokołowa, nazywanej potocznie „Lucynówką”. Tutaj 52-letni sprawca wykroczenia pochodzący z Ostrowa Szlacheckiego wyrzucił kilka worków. Wśród śmieci znalazł się i stary telewizor. Mandat karny był wyższy, bo opiewał na 300 zł.

Następne śmieci strażnicy miejscy ujawnili na drodze z Ostrowa Szlacheckiego do Gutowa Małego. Tutaj także znalazły się worki z odpadami komunalnymi. Dodatkowo okazało się, że sprawca wykroczenia pomimo zadeklarowanej umowy z gminą nie wnosił opłat z tytułu wywozu śmieci przez okres 1,5 roku. Otrzymał 400 zł. mandat karny. Ostatnia sprawa dotyczy śmieci leżących na polnej drodze z Nowego Folwarku do Psar Małych, to też opady komunalne z uprzątnięcia domu. Ukarano właścicielkę śmieci za przekazanie ich osobie nieuprawnionej do ich wywozu mandatem karnym w wysokości 100 zł. Ujęto także sprawcę ich wywozu, który przyznał się natychmiastowo do popełnienia tegoż wykroczenia, za co otrzymał 300 zł. mandat karny kredytowany. Wszyscy sprawcy otrzymali nakaz natychmiastowego uprzątnięcia śmieci. W sprawie śmieci podejmowaliśmy w 2014 roku 56 interwencji z czego ukaraliśmy 51 sprawców zaśmiecania. A.H.S.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT