STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2015-02-10     POMOC OSOBOM BEZDOMNYM ...!
 

Podczas okresu zimowego strażnicy miejscy dokonują sprawdzenia miejsc, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, uzależnione od środków odurzających czy ewentualnie wyrzucone z miejsc zamieszkania z różnych powodów. Do naszych stałych punktów należą stare opustoszałe budynki (np. budynek za cmentarzem komunalnym), opustoszałe budynki mieszkalne, budynek spedycji kolejowej, ogródki działkowe, piwnice, klatki schodowe itd.

W przypadku znalezienia w tych miejscach osób bezdomnych znajdujących się w stanie trzeźwym nasze postępowanie wygląda następująco:

  • bezdomny odmawia pomocy, dokonuje wpisu do notatnika służbowego strażnika miejskiego,

  • w godzinach pracy OPS-u – bezdomny (ostatnie zameldowanie w mieście i gminie Września) jeżeli wyraża takową chęć zostaje przewieziony do tej instytucji przez strażników miejskich, gdzie może złożyć wniosek (rozpatrywany natychmiastowo) o udzielenie schronienia w jednym ze schronisk, gdzie są wolne miejsca. Od grudnia gmina przystąpiła do akcji FEAD. Każdy bezdomny, bez procedur może otrzymać paczkę żywnościową poza procedurami (szybka pomoc), w godzinach otwarcia magazynu żywnościowego, tj. 9.00-13. 00. Gmina Września współpracuje z ośrodkami pomocy dla bezdomnych w Gnieźnie, Gościejewie, Rożnowicach.

  • poza godzinami pracy OPS-u, w dni wolne i w święta, w godzinach wieczorno-nocnych – bezdomny może skorzystać z ogrzewalni, która znajduje się na ul. Wiśniowej 81 we Wrześni, po uprzednim zbadaniu przez lekarza na izbie przyjęć (doraźna pomoc), który wystawia zaświadczenie, że osoba ta może przebywać w ogrzewalni bez nadzoru osób trzecich. Pracownik socjalny OPS-u następnego dnia podejmuje zaś działania, które zmierzają do znalezienia mu miejsca w schronisku, noclegowni dla bezdomnych, gdzie są wolne miejsca.

    W przypadku bezdomnych, którzy znajdują się pod wpływem alkoholu wzywana jest pomoc Pogotowania Ratunkowego, gdzie określa się ich stan zdrowia (czy bezdomny wymaga hospitalizacji czy też może zostać po przebadaniu przekazany Policji).

    W przypadku osób bezdomnych, którzy nie mieli ostatniego zameldowania we Wrześni, otrzymują pomoc w formie zasiłku na dojazd do miejsca ostatniego zamieszkania. Taki bezdomny może również skorzystać z ogrzewalni miejskiej.

  • strażnicy miejscy spotykają się także z osobami, które pomimo posiadania stałego miejsca zamieszkania przebywają w opustoszałych budynkach. Sytuacja tych osób jest różna, najczęściej są to osoby mające problem alkoholowy. Takie osoby przewożone są do miejsc zamieszkania, gdzie są zameldowani.

  • są też i tacy bezdomni, którzy znani są strażnikom miejskim od dawna i pomimo proponowanej pomocy nie chcą z niej skorzystać. Problem tkwi w uzależnieniu od alkoholu. Przebywając w noclegowniach oraz schroniskach dla bezdomnych musieliby podporządkować się ich regulaminom, co stanowi dla nich często barierę nie do pokonania.

Liczba osób bezdomnych określana jest na 45 osób, są to osoby samotne (dane z Ops-u Września za 2014 r.). Większa część z tych osób korzysta z pomocy społecznej lub zostały umieszczone
w noclegowniach czy schroniskach. Tak naprawdę liczba bezdomnych, która nie chce korzystać z naszej pomocy to ok. 10 osób.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (koordynacja wojewody wielkopolskiego) w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. wyznaczyło akcję liczenia bezdomnych. Akcja taka prowadzona jest co dwa lata. Strażnicy miejscy w tym dniu ujawnili 5 bezdomnych. Dane te zostały przekazane OPS we Wrześni.

Pomoc.

W tym roku strażnicy miejscy oprócz doraźnej pomocy osobom bezdomnym, którą wykonujemy sukcesywnie, pomogli mężczyźnie – p. Grzegorzowi (l.54), który od dłuższego czasu chorował
i przebywał w jednym z opustoszałych budynków mieszkalnych na Osiedlu Sławno. Strażnicy miejscy pomogli mężczyźnie umyć się, otrzymał nowe ciuchy i został przewieziony do hotelu socjalnego w Nochowie. A.H.S.

Fot. Wiadomości Wrzesińskie

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT