STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2015-04-18     SPALANIE NA POWIERZCHNI ZIEMI ...!

Od 1 lipca 2013 roku odpady z gospodarstw domowych tj. odpady zielone – resztki roślinności z ogrodów można bezpłatnie oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dopuszcza się możliwość kompostowania odpadów zielonych w kompostownikach znajdujących się na terenach nieruchomości.

W związku z tym, że poprzednie przepisy przed 1 lipca 2013 r. dopuszczały spalanie resztek roślinnych na powierzchni ziemi w okresie od października do kwietnia, informujemy mieszkańców o zmianie przepisów i w wielu przypadkach stosujemy pouczenia. Bezwzględnie natomiast karzemy tych, którzy na powierzchni zmieni oprócz resztek roślinnych spalają plastiki, opony czy materiały budowlane. Za spalanie odpadów śmieci na powierzchni ziemi grozi mandat karny w wysokości do 500 zł. Kiedy sprawa trafi sądu sprawca tego wykroczenia może zostać ukarany grzywną do 5 tys. zł.  W tym roku ukaraliśmy z ustawy o odpadach już czterech sprawców na łączną kwotę 950 zł. W roku 2014 r. ukaraliśmy mandatami karnymi z ustawy o odpadach 11 osób. A.H.S.

Przypominamy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Sikorskiego 38 (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.). Czynny w godzinach: pn-pt 9.00-17.00, sob. 7.00-12.00.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT