STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2016-03-17     WIĘŹNIOWIE PRACUJĄ NA RZECZ MIASTA!
 

Już po raz kolejny Urząd Miasta i Gminy we Wrześni korzysta z pracy skazanych z Zakładu Karnego w Gębarzewie. To efekt porozumienia do jakiego doszło ponad dziesięć lat temu. Tym razem na rzecz miasta pracuje osiem osób. Pomysłów na wykorzystanie ich zapału jest wiele. Głównie to prace porządkowe przy zieleni miejskiej. Przypominamy, że w poprzednich latach (2006, 2011) skazani przyczynili się m.in. do odnowienia schroniska miejskiego dla zwierząt (pomalowano kojce, pomieszczenia gospodarskie, położono płytki w pomieszczeniu kuchennym), wyremontowania sal lekcyjnych w gminnych szkołach, wyczyszczenia stawków w parkach czy przygotowania terenu pod budowę placu zabaw w Bardzie.

Nieodpłatna praca społeczna na rzecz miasta wykonywana jest przez pięć dni w tygodniu, w systemie 8-godzinnym. Nowi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie BHP oraz przydzielono im odzież roboczą. Za pracę społeczną skazani nie otrzymują wynagrodzenia. Opiekę nad nimi sprawują strażnicy miejscy. Mundurowi będą także kontrolowali postęp wykonywanych robót. W ostatnim tygodniu skazani uprzątnęli górkę w parku im. Józefa Piłsudskiego. Czyściej jest także na skwerze na ul. Miłosławskiej, został uprzątnięty teren gminny w okolicy Kauflandu oraz w rejonie kolejki wąskotorowej na ul. Kaliskiej. Skazani wspólnie z pracownikami zieleni miejskiej uporządkowali także zielony skwer znajdujący się na ul. Marii Konopnickiej. Pozbierano śmieci, zgrabiono liście, uformowano krzewy oraz usunięto połamane i suche gałęzie. Oczyszczono chodniki z chwastów i ziemi. W najbliższym czasie planowane jest dosadzenie nowych krzewów i drzewek ozdobnych oraz postawienie czterech ławek wzdłuż alejki. Mamy nadzieję, że będzie to kolejne zielone miejsce do wypoczynku na wiosnę. A.H.S.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT