STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2016-03-22     STRAŻ MIEJSKA OSTRZEGA KIEROWCÓW!
 

Do parkowanie na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych uprawnia tylko specjalna karta parkingowa. Posługiwanie się tą kartą przez osobę do tego nieuprawnioną stanowi wykroczenie i może zakończyć się grzywną w wysokości 300 zł. Wyższa kara może spotkać natomiast kierowcę, który zaparkuje pojazd na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Grzywna w tym przypadku może wynieść 500 zł. Kierowca obligatoryjnie otrzymuje także 5 pkt. karnych. W przypadku zbiegu tych dwóch wykroczeń strażnik miejski może ukarać kierowcę 800 zł. grzywną.

UWAGA MIESZKAŃCU!

Kierowca posiadający kartę parkingową przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych jest upoważniony do bezpłatnego parkowania w całej Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Wrześni. A.H.S.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT