STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2016-04-21     KONTROLE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ...!

Strażnicy miejscy w ostatnim czasie interweniowali w sprawie prowadzenia niewłaściwej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Września. Pierwszy przypadek miał miejsce w Gutowie Małym. Do rowu melioracyjnego była doprowadzona rura, którą spływały ścieki. Dwie następne interwencje miały miejsce w Psarach Wielkich. Tutaj z kolei ścieki były wypompowywane do wcześniej przygotowanego dołu.

Sprawców ukarano mandatami karnymi. Za pozbywanie się odpadów ciekłych w sposób niezgodny z ustawą grozi mandat karny do 500 zł. A.H.S.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT